• aleksandar-kosina-studio-profesional
  • aleksandar-vujkov-mali-liman
  • anica-stanic-sah
  • branislav-popkonstantinovic-casovnik
  • igor-kekeljevic-lady-godiva
  • ivica-nikolic-brod
  • ivica-nikolic-stamparska-masina
  • kristina-nikolic-profesor-max
  • nenad-poznanovic-gratska-kuca
  • zorica-raus-ucionica

Interaktivna inženjerska grafika

DATUM OBAVEŠTENJE
02.10.2023. 

Predispitne obaveze se sastoje iz sledećeg:

Predmetni (projektini) zadatak, 30 bodova

Test, 10 bodova

Test, 10 bodova

Prezentacija,10 bodova

Prisustvo na predavanjima, 5 bodova

Prisustvo na računarskim vežbama, 5 bodova.

 

Završni ispit je u vidu pismenog dela ispita - kombinovani zadaci i teorija.

 

Iz svakog dela je neophodno imati 50%+1 bod da bi se smatralo da je taj deo položen.

 02.10.2023.

Sadržaj predmeta:

VTK (VisulizationToolKit), biblioteka koja primenjuje principe objektno orijentisnog programiranja za prikaz 3D grafike. Pregled osnovnih klasa za definisanje scene, kao i pojašnjenje arhitekture sistema. Primeri prikaza primitiva, prodora primitiva, koordinatnog sistema, uočavanje odgovarajućih tipova podataka u VTK biblioteci, vizualizacija terena, vizualizacija serije CT snimaka, upotreba OBJ, STL formata...

Simulacije kretanja tela upotrebom VTK biblioteke. Pregled sila koje deluju na telo. Numerička integracija jednačina kretanja. Kontakt lopta-lopta,  lopta-ravan. Impulsna sila.

OpenGL, Shading Language. Vertex, fragment, geometry shader. Različiti proračuni osvetljenja i tekturisanja.

 30.12.2023.  Tekst zadatka se nalazi na linku Teme
   
   
   

 

 

Predavanja i vežbe (2023)

NEDELJA PREDAVANJA VEŽBE
1  Uvodna
 Uvodna
2  Predavanje 1  Vezbe 1
3  Predavanje 2  Vezbe 2
4  Predavanje 3  Vezbe 3
5  Predavanje 4  Vezbe 4
6  Predavanje 5  Vezbe 5
7  Predavanje 6  Vezbe 6
8  Sumiranje dela gradiva  Sumiranje dela gradiva
9  Predavanje 8 Vezbe 8
10  Predavanje 9  Vezbe 9
11  Predavanje 10  Vezbe 10
12  Predavanje 11   Vezbe 11
13  Predavanje 12  Sumiranje dela gradiva
14  Predavanje 13  Vezbe 14
15  Predavanje 14  Vezbe 15

 

 

Reference: 

1. Schroeder, W., Martin, K., Lorensen, B. Visualization Toolkit – An Object Oriented Approach to 3D Graphics, The third edition, Kitware Inc. 2002.
2. Angel, E. Interactive computer graphics : a top-down approach with OpenGL, Addison-Wesley, 2003. 
3. Angel, E. OpenGL: A Primer, Addison-Wesley, Boston, 2002. 
4. Foley, J.D. et al, Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley, New York, 1996.

5. Kraus, L. Programski jezik C++ sa rešenim zadacima, Akademska misao, Beograd, 2019.

6. SensAble Technologies, Inc. OpenHaptics toolkit version 3.0 – Programmers-Guide, SensAble Technologies, Inc. 2008.

7. Bailey, M., Cunningham, S. Graphics Shaders : Theory and Practice, CRC Press, Boca Raton, 2012.

Rezultati (2023/2024)

ZADATAK GRUPA DATUM ZADAVANJA DATUM PREDAJE REZULTATI
Predmetni zadatak (prva provera), test 1 svi 20.11-25.11. 20.11-25.11.  
Predmetni zadatak (druga provera), test 2 svi 18.12-23.12. 18.12-23.12.  
Predmetni zadatak (treća provera), prezentacija svi 24.12-30.12. 12.01.2024. (odbrana od 13.01-19.01. svako u svom terminu vežbi)  
Ispit svi      

 

 Napomena: Predispitne obaveze važe godinu dana.

Kontakt

Vanr. prof. dr Lidija Krstanović

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Marija Varga, asistent-master

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Aleksa Paunović, asistent-master

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Konsultacije

Konsultacije iz predmeta Interaktivne inženjerske grafike će se održavati u dogovoru sa predmetnom profesorkom i asistentima.

Neka se studenti jave na mejl ukoliko imaju bilo kakvih pitanja.