• aleksandar-kosina-studio-profesional
  • aleksandar-vujkov-mali-liman
  • anica-stanic-sah
  • branislav-popkonstantinovic-casovnik
  • igor-kekeljevic-lady-godiva
  • ivica-nikolic-brod
  • ivica-nikolic-stamparska-masina
  • kristina-nikolic-profesor-max
  • nenad-poznanovic-gratska-kuca
  • zorica-raus-ucionica

Vežbe i predavanja 2021

 

NEDELJANAZIVMATERIJALI
1 Uvodno predavanje Uvod
2 VTK biblioteka 1, 2 VTK1, VTK2
3 VTK biblioteka 3, 4 VTK3, VTK4
4 VTK biblioteka 5, 6 VTK5, VTK6
5 VTK vežbe VTK 1,2VTK 3,4,5VTK 6,7,8
6 KT 1, 2

KT1, KT2

7 KT 3, 4, KT3KT4
8

KT 5, 6

KT5KT6
9

KT vežbe

KT 1,2KT 3,4,5KT 6,7,8
10

GLSL 1, 2

GLSL1, GLSL2
11

GLSL 3, 4

GLSL3, GLSL4
12 GLSL 5, 6 GLSL5GLSL6 
13 GLSL vežbe GLSL 1,2,3GLSL 4,5,6GLSL 7,8 
14 Biblioteke_GLSL Biblioteke_GLSL

 

 

 NAPOMENA: U okviru foldera koji se mogu naći u koloni pod nazivom "MATERIJALI" se nalaze materijali sa predavanja i vežbi.

 

prof. dr Ratko Obradović

asistent Ivana Vasiljević, master inž. rač, gra.

saradnik Aleksa Paunović, dipl. inž. rač. gra.

saradnik Marija Varga, dipl. inž. rač. gra.


 

Attachments:
Download this file (Biblioteke_GLSL.zip)Biblioteke_GLSL[Biblioteke]1314 kB
Download this file (GLSL 1, 2, 3.zip)GLSL 1,2,3[Vežbe]2112 kB
Download this file (GLSL 4, 5, 6.zip)GLSL 4,5,6[Vežbe]3498 kB
Download this file (GLSL 7, 8.zip)GLSL 7,8[Vežbe]11 kB
Download this file (GLSL1-protected.pdf)GLSL1[Predavanja]1593 kB
Download this file (GLSL2-protected.pdf)GLSL2[Predavanja]760 kB
Download this file (GLSL3-protected.pdf)GLSL3[Predavanja]863 kB
Download this file (GLSL4-protected.pdf)GLSL4[Predavanja]841 kB
Download this file (GLSL5-protected.pdf)GLSL5[Predavanja]922 kB
Download this file (GLSL6-protected.pdf)GLSL6[Predavanja]477 kB
Download this file (IIG plan_2021-2022-protected.pdf)Uvod[Uvodno predavanje]107 kB
Download this file (KretanjeTela1-protected.pdf)KT1[Predavanja]1372 kB
Download this file (KretanjeTela2-protected.pdf)KT2[Predavanja]705 kB
Download this file (KretanjeTela3-protected.pdf)KT3[Predavanja]874 kB
Download this file (KretanjeTela4-protected.pdf)KT4[Predavanja]835 kB
Download this file (KretanjeTela5-protected.pdf)KT5[Predavanja]1023 kB
Download this file (KretanjeTela6-protected.pdf)KT6[Predavanja]1516 kB
Download this file (KT 1,2.zip)KT 1,2[Vežbe]257 kB
Download this file (KT 3,4,5.zip)KT 3,4,5[Vežbe]262 kB
Download this file (KT 6,7,8.zip)KT 6,7,8[Vežbe]15 kB
Download this file (VTK 1, 2.zip)VTK 1,2 [Vežbe]4 kB
Download this file (VTK 3, 4, 5.zip)VTK 3,4,5[Vežbe]2531 kB
Download this file (VTK 6, 7, 8.zip)VTK 6,7,8[Vežbe]5567 kB
Download this file (VTK1-protected.pdf)VTK1[Predavanja]1305 kB
Download this file (VTK2-protected.pdf)VTK2[Predavanja]1270 kB
Download this file (VTK3-protected.pdf)VTK3[Predavanja]1846 kB
Download this file (VTK4-protected.pdf)VTK4[Predavanja]1319 kB
Download this file (VTK5-protected.pdf)VTK5[Predavanja]1251 kB
Download this file (VTK6-protected.pdf)VTK6[Predavanja]2051 kB

Polaganje kolokvijuma i ispita

GRADIVO DATUM IZVOĐENJA KOLOKVIJUMA
VTK 14.11.2021. 
KT 12.12.2021. 
GLSL 23.01.2022.

 

NAPOMENA: Pogledati uvodno predavanje u kojem se nalazi plan rada.

Rezultati ispita

Rezultate pismenog ispita avgustovskog ispitnog roka možete videti ovde II_avgust_2022.

 

Položili su studenti koji su osvojili 10 ili više bodova! Studenti koji su položili, a žele ponovo da polažu ispit u septembarskom roku, ocenu iz avgustovskog roka moraju poništiti! To znači da će mi se takvi studenti javiti meilom. Studenti koji mi se tim povodom ne jave, za njih ću smatrati da su prihvatili bodove iz avgustovskog roka i oni su finalni. Rok za poništavanje ispita je utorak 30.8. do 18h.

 

Rezultate pismenog ispita februarskog ispitnog roka možete videti ovde II_februar_2022 .

 

Položili su studenti koji su osvojili 10 ili više bodova! Studenti koji su položili, a žele ponovo da polažu ispit u aprilskom roku, ocenu iz februarskog roka moraju poništiti! To znači da će mi se takvi studenti javiti meilom. Studenti koji mi se tim povodom ne jave, za njih ću smatrati da su prihvatili bodove iz februarskog roka i oni su finalni. Rok za poništavanje ispita je ponedeljak 14.2. do 12h.

 

Rezultate pismenog ispita januarskog ispitnog roka možete videti ovde IIG_januar_2022 .

Položili su studenti koji su osvojili 10 ili više bodova! Studenti koji su položili, a žele ponovo da polažu ispit u februarskom roku, ocenu iz januarskog roka moraju poništiti! To znači da će mi se takvi studenti javiti meilom. Studenti koji mi se tim povodom ne jave, za njih ću smatrati da su prihvatili bodove iz januarskog roka i oni su finalni. Rok za poništavanje ispita je ponedeljak 31.1. do 12h.

 

Rezultate predroka pismenog ispita možete videti ovde IIG_predrok_2022

Položili su studenti koji su osvojili 10 ili više bodova! Svi studenti treba da prijave ispit za januarski ispitni rok. Studenti koji su položili, a žele ponovo da polažu ispit u januarskom roku, ocenu iz predroka moraju poništiti! To znači da će mi se takvi studenti javiti meilom. Studenti koji mi se tim povodom ne jave, za njih ću smatrati da su prihvatili bodove iz predroka i oni su finalni.  Rok za poništavanje ispita je nedelja 16.1. do 20h.

 

Rezultate prvog kolokvijuma održanog 14.11.2021. možete naći na linku: IIG VTK kolokvijum .

Rezultate drugog kolokvijuma održanog 12.12.2021. možete naći na linku: IIG KT kolokvijum .

Rezultate trećeg kolokvijuma održanog 23.01.2022. možete naći na linku: IIG GLSL kolokvijum .

 

Finalnu tabelu sa bodovima možete naći na linku: IIG_ocene

 

Attachments:
Download this file (IIG_finalna tabela_za sajt.pdf)IIG_ocene[Finalna tabela-januar]417 kB
Download this file (Rezultati ispita_avgust 2022-protected.pdf)IIG_avgust_2022[avgustovski rok-pismeni]124 kB
Download this file (Rezultati ispita_februar 2022.pdf)IIG_februar_2022[februarski ispitni rok - pismeni]405 kB
Download this file (Rezultati ispita_januar 2022.pdf)IIG_januar_2022[januarski rok-pismeni]426 kB
Download this file (Rezultati predroka_januar 2022.pdf)IIG_predrok_2022[predrok pismenog ispita]434 kB
Download this file (Spisak studenata_kolokvijum1_rezultati.pdf)IIG VTK kolokvijum [Rezultati prvog kolokvijuma ]436 kB
Download this file (Spisak studenata_kolokvijum2_rezultati.pdf)IIG KT kolokvijum [Rezultati drugog kolokvijuma]435 kB
Download this file (Spisak studenata_kolokvijum3_rezultati.pdf)IIG GLSL kolokvijum[Rezultati trećeg kolokvijuma]436 kB