• aleksandar-kosina-studio-profesional
  • aleksandar-vujkov-mali-liman
  • anica-stanic-sah
  • branislav-popkonstantinovic-casovnik
  • igor-kekeljevic-lady-godiva
  • ivica-nikolic-brod
  • ivica-nikolic-stamparska-masina
  • kristina-nikolic-profesor-max
  • nenad-poznanovic-gratska-kuca
  • zorica-raus-ucionica

Spisak odbranjenih radova

Odbranjeni master radovi

DATUM

INDEX

STUDENT

TEMA

5.10.2018

F2 1/2016

Ivana Vasiljević

Teorijske osnove i implementacija raytracer algoritma za renderovanje

23.11.2018.

F2 1/2017

Zorana Marković

Detekcija i prepoznavanje statičkih i dinamičkih gestova ruke

25.9.2019

F2 4/2016

Šunjka Nenad Proceduralno kreiranje rig-a realističnog ljudskog lica 
01.10.2019   Haška Aleksandra Simulacija efekta slepila za boje

 

Odbranjeni diplomski radovi

 

DATUM

INDEX

STUDENT

TEMA

5.10.2015

AI 6/2011

Torbica Bojan

Algoritmi za detekciju lica i primena

5.10.2015

AI 11/2011

Arslanagić Alen

Interaktivna vizualizacija implicitnih površi

22.10.2015

AI 2/2011

Grubor Strahinja

Proceduralno generisanje sadržaja za potrebe video igara

13.11.2015

AI 8/2011

Jokić Gala

Kompletna procedura izrade i animacije 3Dlika

02.12.2015

AI 48/2011

Mandić Dragana

Planiranje animacije lika u sceni

20.09.2016

AI 3/2012

Šunjka Nenad

Riging različitih karaktera kod kratkometražnog animiranog filma

20.09.2016

AI 17/2012

Goločorbin Veljko

Fizički korektan model senčenja

20.09.2016

AI 61/2013

Bojović Tatjana

Facijalni rig 3D stilizovanog karaktera za kratki animirani film

23.09.2016

AI 16/2012

Mijatov Jovan

Akvizicija pokreta za 3D animaciju pomoću VICON MX sistema

23.09.2016

AI 18/2012

Vasiljević Ivana

Interaktivna simulacija kretanja loptice u stonom tenisu uz primenu PHANToM Omni heptičkog uređaja

30.09.2016

AI 4/2012

Pejin Siniša

Kompoziting i kadriranje pri izradi kratkometražnog 3D animiranog filma

30.09.2016

AI 6/2012

Stolić Aleksandra

Poređenje tehnika dobijanja digitalnog 3D modela

30.09.2016

AI 59/2011

Stajić Boris

Modularni aseti u video igrama

04.10.2016

AI 30/2012

Marčeta Irina

Renderovanje prolaza u 3Ds Max-u i kompoziting rendera u After Effects-u

27.10.2016

AI 2/2012

Popov Fedor

Riging karaktera minimalističkog Low-Poly dizajna

27.10.2016

AI 57/2011

Zlatković Biljana

Plastična anatomija i kreiranje čovekolikih mitoloških bića

09.12.2016

AI 1/2011

Lazić Đorđe

Mogućnosti modelovanja objekata pomoću Anril pogona

16.12.2016

AI 21/2011

Lalović Dragana

Produkcija i postprodukcija zvuka za potrebe reklamnih kampanja

10.03.2017

AI 12/2012

Maletin Marko

Sinteza zvuka za potrebe filma i video igara

29.03.2017

AI 4/2011

Mesaroš Čaba

Edukativna 3D animacija kao vodič kroz set vežbi za korekciju loše posture u dečijem uzrastu

12.05.2017

AI 72/2012

Milovanović Andrea

Metode za animiranje ciklusa hoda u klasičnoj animaciji za potrebe industrije filma i video igara

14.07.2017

AI 5/2013

Kadić Simonida

Implementacija softvera za kompoziciju facijalnih elemenata

01.09.2017

AI 52/2012

Mijučić Stefan

Interaktivna generativna vizualizacija zvuka

14.09.2017

AI 30/2013

Marković Zorana

Edukativne 3D animacije kao vodič kroz set komplentnih vežbi za korekciju lošeg držanja tela

29.09.2017

AI 16/2013

Lazor Milica

Primer programskog rešenja za dodavanje animacije na model čoveka u FBX formatu primenom FBX SDK biblioteke

09.10.2017

AI 10/2013

Haška Aleksandra

Dishromatopsija i njeno prevazilaženje

31.10.2017

AI 26/2013

Ognjen Ilkić

Kompoziting i vizuelni efekti dobijeni korišćenjem Phoenix FD i After Effects softverskih rešenja za simulaciju sudara meteora sa Zemljom

31.10.2017

AI 20/2012

Vanja Dimitrijević

Biološki pigmenti i njihov prikaz u inženjerskoj animaciji

22.11.2017 AI 4/2015 Savić Aleksandar Kuća sećanja i zaborava

22.12.2017

AI11/2013

Ivana Jevtić

Proces kreiranja pozadine i kadriranje za potrebe storiborda i animiranog filma

28.12.2017

AI18/2013

Simić Snežana

Detekcija i prepoznavanje ljudskog lica na osnovu RSA algoritma - evaluacija i analiza

01.03.2018

AI 21/2013

Lugonja Nikolina

Boje u astronomiji i astrofizici

30.03.2018

AI 13/2013

Dejan Vukša

3d modelovanje prostora za horor video igru. Tematska celina: Vizuelizacija i njen uticaj na psihu

18.05.2018

AI 35/2012

Olivera Pavković

Vojna baza Tematska celina: Prostorne mikroceline za video igre

29.05.2018

AI 26/2012

Dragana Vojvodić

Vizualizacija u dizajnu enterijera: Studija svetla u enterijeru u realnom okruženju i primena u 3D vizualizaciji
 29.05.2018

AI 9/2012

Marko Grahovac

Modelovanje pristaništa i tržnice za video igru: Prostorne mikroceline u video igrama
 22.06.2018

AI 46/2012

Danica Kuzmanović

Modelovanje železničke stanice za video igru
 06.07.2018

AI 66/2012

Nikola Damjanović

Primer primene augmentovane realnosti na Android platformi realizovane pomoću Google Vision biblioteke
 18.07.2018

AI 8/2012

Aleksandar Milošević

Model glave kreiran fotogrametriјskom rekonstrukcijom korišćenjem jednog fotoaparata
 06.09.2018

AI 71/2012

Uno Simić

Razvoj 3D igre “Infinity Runner” za platformu Android korišćenjem Unreal Engine 4
 06.09.2018

AI 19/2012

Ratko Salak

Atmosferske svetlosno-kolorne pojave i polarizacija svetlosti u prirodi
 06.09.2018

AI 7/2013

Marko Adamov

Simbolički i psihološki značaj boja sa primenom u specijalnim efektima
 07.09.2018

AI 15/2012

Aleksandra Milovanov

Modifikovanje kompozicije Storyboard-a scene iz dugometražnog igranog filma po principu zlatnog preseka
 21.09.2018 AI 8/2014  Bogdana Bojović Holografska tehnologija i njene primene
 24.09.2018 AI 9/2014   Sonja Gelevajčuk  Steampunk benzinska stanica и Real-Time renderovanje okruženja za video igru
 26.09.2018  AI 35/2014  Dušan Njegovanović 3D rekonstrukcija lica korišćenjem dubokih konvolucionih mreža
 27.09.2018  AI 5/2012  Stefan Stanić Digitalno vajanje stilizovanih karaktera za animirani film
 27.09.2018  AI 30/2011  Nikola Banjac  Modelovanje FACS izraza ljudskog 3D lica korišćenjem blend shapes tehnike
 27.09.2018  AI 33/2013  Arnold Mesaroš  Antički stil i dizajn okruženja za RPG video igru
 27.9.2018  AI 9/2011  Nikola Stošić Viktorijanska ulica – Dizajn scene za potrebe 3D video igre u Unreal Engine-u
 28.09.2018  AI 3/2012  Igor Erić  Vojna baza - Brutalizam i Moderna u video igrama
 28.09.2018  AI 6/2014  Dragica Ćurčin  Rekonstrukcija refleksivnih objekata korišćenjem automatskog i poluautomatskog programa
 28.09.2018  AI 28/2014 Milojević Ana Marija Manipulacije video sadržajem
 5.10.2018  AI 3/2013  Marin Magda Razvoj Infinity runner video-igre korišćenjem Unreal Engine razvojnog okruženja - iskustva i opažanja
 5.10.2018  AI 13/2012  Dušan Cvejić Simulacija protoka i filtriranja ulja u programu RealFlow 
 5.10.2018  AI 4/2014   Filip Mirčeski Primena principa sabijanja i istezanja u postupku rigging-a digitalnog karaktera za animirani film
 8.10.2018  AI 3/2014   Miljana Kulić Ikonični elementi skandinavskog dizajna enterijera - studija svetla u 3D vizualizaciji
 8.10.2018  AI 15/2013  Vladimir Vučurović 3D vizuelizacija enterijera i eksterijera muzeja Zbirke strane umetnosti
 9.10.2018  AI 36/2014  Danilo Nikić Primena C++ programskog jezika u okviru Unreal Engine 4 razvojnog okruženja za realizaciju optimizovanog Multiplayer sistema
 6.11.2018 AI 70/2012 Nikola Ilić Implementacija akustičkih sistema u kontekstu pametnih kuća primenom principa ambijentalne inteligencije
 30.11.2018 AI 7/2011 Relja Ljubobratović  Rešavanje kalibracije kamere koristeći poznati obrazac
 7.2.2019 AI 13/2014 Natalija Manja Razvoj video igre proširene realnosti pomoću Vuforia programske biblioteke na Android platformi
 7.2.2019 AI 1/2012 Vanja Kukić 3D digitalizacija i virtualni muzeji
 27.3.2019 AI 20/2013 Aleksandra Ujfaluši Teorijske osnove i implementacija Farnebakovog algoritma za proračun optičkog toka
 15.05.2019 AI 38/2013 Mundžić Nebojša Primena softverskih paketa Cinema 4D i After Effects u video animaciji
 31.5.2019 AI 40/2013  Tara Miljević Kolorni vid kod životinja
 11.6.2019 AI 19/2013 Nikola Ćavić

Digitalno vajanje high-poly karaktera u programu Zbrush, prema skici humanoidnog karaktera

 14.6.2019 АI 53/2012 Ljubomir Ruskaji Dizajn 3D scene za FPS u stilu HALO video igre
 17.6.2019 AI 34/2014 Nataša Vučićević Sinteza anatomije konja, ptice i nosoroga u kreiranju jedinstvenog mitološkog bića 
 26.6.2019 AI 52/2014 Ivona Breberina  Veza između karakternih i fizičkih osobina Diznijevih junaka i negativaca u periodu „Dizni Renesanse“
 11.7.2019 AI 41/2014  David Danji Кreiranje PBR teksture korišćenjem fotogrametrije 
 11.7.2019 AI 14/2015 Tijana Trifunović Edukativna 3D animacija za učenje osnovnih koraka u plesu Čarlston
 19.7.2019 AI 14/2013 Medan Jelena Istraživanje mogućnosti Corona renderer-a u oblasti realistične vizuelizacije prostora/enterijera i primena principa kroz primer
 19.7.2019 AI 14/2014 Vučković Ana Animacija i 3D vizualizacija rešenja malog prostora inspirisanog IKEA Square Metre Challenge-om
 19.7.2019 AI 46/2014 Stanikić Dušan Stan u Art Deco stilu – 3D vizuelizacija prostora
 19.7.2019 AI 12/2014 Tokić Gojko 3D Vizualizacija enterijera jahte Perishing 70
 19.7.2019 AI 17/2014 Savić Nikolina 3D vizualizacija biblioteke Danrobin dvorca u Unreal Engine-u
 19.7.2019 AI 22/2014 Milošević Aleksandra Tipska stilizovana 3D scena za video igru - veštičija koliba
 19.7.2019 AI 3/2011 Kalaj Aleksandra Uticaj prostora na psihološki doživljaj čoveka – primena prostornog narativa za vizualizaciju pozorišne scene u Unreal Engine-u
 27.08.2019  AI 26/2013 Kolar Vladimira Metamerizam
 11.9.2019 AI 33/2014 Filip Rastik Fotogrametrija na difuznom i direktnom osvetljenju
 19.9.2019 АI 26/201 Pacula Zorana Optičke iluzije
 19.9.2019 AI 47/2011 Šarac Bojana Psihološki uticaj boja kroz marketing i multimediju
 19.9.2019 AI 18/2014 Gatarić Aleksandra Psihološki i fiziološki uticaj boja i osvetljenosti u enterijeru 
 23.9.2019 AI 21/2015 Delić Tamara Automatsko generisanje riga čovekolikog karaktera upotrebom programskog jezika Python u okviru aplikacije Maya 
 25.9.2019 AI 12/2011  Sekulić Marko 3D vizualizacija prostora stana - “ Babylon.js ”
 25.9.2019 AI 23/2011  Todorović Stefan Virtualna prezentacija prostora savremenog stana u Unreal Engine-u
 25.9.2019 AI 42/2012 Glušica Momčilo  Uporedna analiza rezultata V-Ray i Corona rendera na primeru Fallingwater House-a
 25.09.2019 AI 27/2015  Rajić Aleksandar  Sistem za prenošenje facijalnih ekspresija na digitalnog karaktera u realnom vremenu
 27.9.2019 AI 5/2011 Tejić Igor Korišćenje bespilotne letelice za fotogrametrijsko snimanje studija slučaja spomenik Slobode na Fruškoj gori
 30.9.2019 AI 51/2015 Jelena Jokić Simulacija talasa radi kreiranja 3D animacije u programu Houdini
 30.9.2019 AI 33/2011 Petričević Živan Integrisanje 3D eksterijera u realan snimak
 30.9.2019 AI 11/2015 Stričević Maša Proceduralno generisanje nivoa uz upotrebu algoritama za pseudo slučajne brojeve
 30.9.2019 AI 60/2015 Dina Denić Osnovni problemi predstavljanja malih proizvoda u okviru web sajma
 30.9.2019 AI 2/2015 Kristina Petrov Proces i principi teksturisanja 3D modela za animirani film korišćenjem programa Substance Painter
 30.9.2019 AI 22/2012 Vladimir Mokanj Detekcija markera na ljudskom licu i prenošenje facijalnih ekspresija na digitalnog karaktera
30.9.2019  AI 23/2015 Nikolina Bućan Responsive dizajn i razvoj veb aplikacije za SOS ženski centar
 19.9.2019 AI 12/2015 Olivera Pavlović Poređenje Kahoot! Socrative aplikacija za proveru znanja učenika
 4.10.2019 AI 15/2015 Maja Mićunović Upotreba svetlosti i senki u storybord-u pri postizanju dramske napetosti u sceni
 27.09.2019 AI 18/2011 Nikola Glavić Reprezentacija trodimenzionalnih modela u frekvencijskom domenu pomoću sfernih harmonika
 27.09.2019 AI 1/2013 Aleksandar Andrić Uklapanje 3D renderovane slike i video materijala
 10.10.2019 AI 4/2015 Sara Popov  Primena simulacije odeće u postupku digitalnog vajanja karaktera za animirani film Poltergeist
 11.10.2019  AI 7/2012 Nemanja Stojanović 3D digitalizacija i animacija stomatološkog modela 
 11.10.2019 AI 23/2012 Jovan Stanković Zamak Belimarković-3D vizualizacija kulturnog nasleđa Vrnjačke Banje 
 18.10.2019 AI 14/2011 Davidović Dragan Klasikacija slika pomocu neuralnih mreza
 29.10.2019 AI 7/2014 Živica Ranisavljev Kratka animirana špica kao prikaz okruženja za naučno fantastični serijal - značaj uvoda u animaciji i filmu
 29.10.2019 AI 4/2013 Nikolina Perić Boje i pigmenti u likovnoj umetnosti
 29.10.2019 AI 59/2014  Saša Vlajkov Poređenje fotogrametrijskih modela fotografisanih različitim aparatima
 29.10.2019 AI 60/2012 Milan Kosanović Značaj preprodukcije za izradu animacije u 3D animiranom filmu 
 30.10.2019 AI 26/2018 Vojnov Jovana Strategija razvoja dvorske bašte u Sremskim Karlovcima
 24.01.2020 AI 01/2014 Gavrić Ana Primena Unreal pogona igre u simulaciji interaktivnog enterijera